Εργαστηριο ΜΧΔ: Ιοντοεναλλαδη μολυβδου νατρίου

1
Αν έχει κάνει κάποιος αυτό το εργαστήριο θα μπορούσε να μου εξηγήσει πώς ακριβώς αποδεικνύω τις συνθήκες πλήρους ανάμιξης του περιεχομένου του αντιδραστήρα?Με Reynolds?Και αν ναι ποια είναι η πυκνότητα και το ιξώδες του ρευστού και η διάμετρος του αναδευτήρα?
:|

Ευχαριστωωωωωωωω
~once you've grown up, you can never come back..~

Re: Εργαστηριο ΜΧΔ: Ιοντοεναλλαδη μολυβδου νατρίου

4
@ tim!!please i need your help. μπορείς να μου πεις περίπου τι γράψατε στα συμπεράσματα?? κάνατε σύγκριση με κάποιες άλλες θεωρητικές τιμές όπως υποδεικνύεται γενικά να κάνουμε στις πρώτες σελίδες του εργαστηριακού οδηγού??γιατι εμεις δεν εχουμε κάποια θεωρηριτική τιμή. (συγκεκριμένα εμάς μας βγήκε ότι κανένα στάδιο δεν ελέγχει την αντίδραση αλλά όλα μαζι)
Yesterday, love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
Oh I believe in yesterday

Re: Εργαστηριο ΜΧΔ: Ιοντοεναλλαδη μολυβδου νατρίου

5
Δεν υπάρχουν θεωρητικές τιμές γιατί δεν γνωρίζουμε το μοριακό βάρος της ρητίνης.Στα συμπεράσματα έγραψα απλά ότι με βάση τα δεδομένα του πειράματος bla bla και την επεξεργασία των μετρήσεων το τάδε στάδιο ελέγχει την αντίδραση καθώς η τάδε σχέση ταιριάζει πιο πολύ στο θεωρητικό μοντέλο που εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση.Τέτοια πράγματα..
People wishing to analyze nature without using mathematics just settle for a reduced understanding.

Re: Εργαστηριο ΜΧΔ: Ιοντοεναλλαδη μολυβδου νατρίου

8
Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος τρόπος να υπολογιστεί ακριβώς η τιμή. Εγώ όμως έκανα το εξής για να την προσεγγίσω:

έχουμε τις τελευταίες τιμές φόρτισης στα 30 και στα 45 min. Βλέπουμε ότι ο ρυθμός αύξησης συνεχώς μειώνεται και η φόρτιση τείνει ασυμπτωτικά κάπου. Έστω ότι θα έχει κορεστεί η ρητίνη σε κάποιον μεταγενέστερο χρόνο. Χρησιμοποιώντας τις δυο τελευταίες μετρήσεις, κάνω γραμμική προεκβολή μέχρι αυτόν τον χρόνο. Γραμμική σημαίνει ότι ο ρυθμός παραμένει σταθερός. Γνωρίζουμε όμως ότι μειώνεται. Άρα, η φόρτιση κορεσμού θα βρίσκεται κάπου ανάμεσα στην τελευταία γνωστή τιμή (φόρτιση στα 45min) και την υπολογιζόμενη από τη γραμμική προεκβολή στον μεταγενέστερο χρόνο.

Κάτι άλλο που θα μπορούσες να κάνεις (δεν ξέρω πως όμως) θα ήταν να προσαρμόσεις κάποια καμπύλη στα δεδομένα και να βρεις το όριο της εξίσωσης που την περιγράφει.

Δεν ξέρω αν τελικά ήταν σωστό αυτό που έκανα, θεωρώ όμως ότι δίνει μια εικόνα της απάντησης. Αν κάποιος γνωρίζει κάτι καλύτερο ας πει. :)