[8ο] Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων

11
Οι βαθμοί της Οικονομικής Ανάλυσης Βιομηχανικών Αποφάσεων 8ου εξαμήνου, αναρτήθηκαν στο my courses.
Και για τις αποφάσεις,/ σ' εκείνες τις στιγμές της ανυπολόγιστης δύναμης μας,/ κανείς δεν πήρε την ευθύνη ύστερα από την ήττα.
Κι όχι γιατί δεν μετρήσαμε κόστη, συνέπειες ή απώλειες,/ αλλά ήτανε τέτοιες οι επιθυμίες/ που όλα τα δικαιολογήσαμε.

[9o] Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών ΙΙ (κατ. Οργ. Βιομ.)

12
Οι βαθμοί του μαθήματος Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών ΙΙ, 9ου εξαμήνου, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
Και για τις αποφάσεις,/ σ' εκείνες τις στιγμές της ανυπολόγιστης δύναμης μας,/ κανείς δεν πήρε την ευθύνη ύστερα από την ήττα.
Κι όχι γιατί δεν μετρήσαμε κόστη, συνέπειες ή απώλειες,/ αλλά ήτανε τέτοιες οι επιθυμίες/ που όλα τα δικαιολογήσαμε.