Αναφορά λαθών στις καρτέλες μαθημάτων του forum

1
Χρησιμοποιήστε αυτό το topic για να αναφέρετε λάθη που τυχόν βρίσκετε στις πληροφορίες που αναγράφονται στις καρτέλες μαθημάτων του forum (ή αλλιώς "Βιβλιοθήκη") και οι συντονιστές θα τα διορθώσουν.

Προηγούμενοι συμφοιτητές σας έχουν αφιερώσει πολύ χρόνο για να συγκεντρώσουν σε ένα μέρος πληροφορίες και υλικό χρήσιμα σε εσάς. Βοηθήστε κι εσείς τους επόμενους! :T:


Link προς αυτό το topic θα βρείτε στην κορυφή κάθε καρτέλας. Για να ανεβάσετε νέες πληροφορίες ή υλικό χρησιμοποιήστε το τρέχον topic του αντίστοιχου μαθήματος.