Ερωτηματολόγιο Διπλωματικής Εργασίας (Για οδηγούς!!)

1
Καλησπέρα!

Στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται σε επίπεδο Διπλωματικής Εργασίας στον Τομέα Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. παρατίθεται προς συμπλήρωση το ακόλουθο ερωτηματολόγιο.

Σκοπός του είναι να εξετάσει κατά πόσο οι Έλληνες οδηγοί είναι εξοικειωμένοι με το εναλλακτικό καύσιμο στα αυτοκίνητα.
Όσοι έχετε την διάθεση, παρακαλώ αφιερώστε λίγα λεπτά για την συμπλήρωσή του!
Η συμμετοχή σας είναι σημαντική!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

Ερωτηματολόγιο:
https://goo.gl/forms/BrxKqiT6W7RDr5313