Θέση για πρακτική άσκηση ή διπλωματική εργασία στο Helmholtz-Zentrum, Δρέσδη, Γερμανία

1
Είναι διαθέσιμη μια θέση για πρακτική άσκηση ή διπλωματική εργασία στο Institut für Fluiddynamik, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), στη Δρέσδη, Γερμανία -- βλ. ανακοίνωση.

Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον Καθ. Α. Μπουντουβή.
“Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes.”
cron