Πρακτική Άσκηση στην P&G

11
Από ανακοίνωση στο site της σχολής
Η εταιρεία P&G (PROCTER & GAMBLE) προσκαλεί τους φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ στην «Ημέρα Καριέρας» που διοργανώνεται στις 5 Δεκεμβρίου 2011, προσφέροντας τη δυνατότητα διεξαγωγής αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης στη μητρική εταιρεία στο εξωτερικό.

Ημέρα Καριέρας
Hatred is Blind, Rage carries you Away...
and He who pures out Vengeance, runs the Risk of tasting a Bitter draught
...
One is All and All is One

Re: Ανακοινώσεις για την πρακτική άσκηση

12
Όσοι φοιτητές πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2011 παρακαλούνται να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά (βεβαίωση καλής εκτέλεσης, έκθεση πεπραγμένων, ερωτηματολόγιο φοιτητή, αναφορά φορέα υποδοχής) στη Γραμματεία της Σχολής, έως την Τετάρτη 21/12/2011.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Hatred is Blind, Rage carries you Away...
and He who pures out Vengeance, runs the Risk of tasting a Bitter draught
...
One is All and All is One

Re: Ανακοινώσεις για την πρακτική άσκηση

13
Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την καταβολή των αποζημιώσεων, παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2011 να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής, έως την Παρασκευή 9/3/2012, για να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις.
Hatred is Blind, Rage carries you Away...
and He who pures out Vengeance, runs the Risk of tasting a Bitter draught
...
One is All and All is One

Re: Ανακοινώσεις για την πρακτική άσκηση

14
Οι φοιτητές που προτίθενται να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση του 2012 παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής, έως την Παρασκευή 30/3/2012, για να καταθέσουν τη σχετική Αίτηση Συμμετοχής έχοντας συμπληρώσει όλα τα πεδία της.

Επιπρόσθετα, πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένη και θεωρημένη από την αντίστοιχη τράπεζα τη Βεβαίωση IBAN, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο φοιτητής, ώστε να κατατεθούν εκεί τα χρήματα της αποζημίωσης, μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης.

Επισημαίνεται, ότι κάθε φοιτητής, πριν ξεκινήσει την Πρακτική του Άσκηση, υποχρεούται να δηλώσει στη Γραμματεία της Σχολής το χρονικό διάστημα και το φορέα υποδοχής όπου θα την πραγματοποιήσει.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Πηγή
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος MakisH την Τετ 29 Φεβ 2012, 10:39 am, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Λόγος: Προσθήκη links
Hatred is Blind, Rage carries you Away...
and He who pures out Vengeance, runs the Risk of tasting a Bitter draught
...
One is All and All is One

Re: Ανακοινώσεις για την πρακτική άσκηση

15
Από το γραφείο [url=http://www.chemeng.ntua.gr/main.php?news&news_item=588]πρακτικής άσκησης[/url] έγραψε:Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν θερινή πρακτική άσκηση στο διυλιστήριο παραγωγής λιπαντικών προϊόντων της CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΕ στον Ασπρόπυργο (ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών, προσθέτων, παραγόμενων και διακινούμενων προϊόντων του διυλιστηρίου), καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο https://ww2.konkat-citd.gr/Databases/gp ... xsp?c=6795 ή στο http://www.cyclon.gr (στο ηλεκτρονικό πεδίο Τομείς Ενδιαφέροντος να σημειωθεί Πρακτική Άσκηση).
Από το γραφείο [url=http://www.chemeng.ntua.gr/main.php?news&news_item=587]πρακτικής άσκησης[/url] έγραψε: Η COLGATE - PALMOLIVE προσφέρει δύο (2) θέσεις θερινής πρακτικής άσκησης: α) MAINTENANCE (MA_INT/0612), β) ENGINEERING SERVICES (ENG_INT/0612). Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν θερινή πρακτική άσκηση στην COLGATE - PALMOLIVE, καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση HR_GR@colpal.com, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 8/6, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης που τους ενδιαφέρει.
Hatred is Blind, Rage carries you Away...
and He who pures out Vengeance, runs the Risk of tasting a Bitter draught
...
One is All and All is One

Re: Ανακοινώσεις για την πρακτική άσκηση

16
Από το γραφείο [url=http://www.chemeng.ntua.gr/main.php?news&news_item=591]πρακτικής άσκησης[/url] έγραψε:Οι εταιρείες CORAL (καύσιμα) και CORAL GAS (υγραέριο) του ομίλου εταιρειών MOTOR OIL HELLAS προσφέρουν οκτώ (8) θέσεις θερινής πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις των εταιρειών στο Πέραμα, στον Περισσό, στον Ασπρόπυργο και στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν θερινή πρακτική άσκηση στις εταιρείες CORAL και CORAL GAS, καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση christina.kotsifa@ceg.gr, αναφέροντας τη θέση που τους ενδιαφέρει.
Hatred is Blind, Rage carries you Away...
and He who pures out Vengeance, runs the Risk of tasting a Bitter draught
...
One is All and All is One

Re: Ανακοινώσεις για την πρακτική άσκηση

17
Από το site της σχολής: http://www.chemeng.ntua.gr/main.php?news&news_item=595
Ανακοινώσεις
22 Ιουν 2012 : Οδηγίες για την εκτέλεση της Πρακτικής Άσκησης 2012
Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) εντός του 2012, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ:

Πριν την έναρξη της ΠΑ

1) Κάθε φοιτητής πρέπει να έχει υποβάλει στη Γραμματεία της Σχολής τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και το ΕΝΤΥΠΟ ΙΒΑΝ με τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού.

2) Λίγες μέρες πριν την έναρξη της ΠΑ πρέπει να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία της Σχολής για να δηλώσει το φορέα υποδοχής και την ακριβή περίοδο όπου θα εκτελέσει την ΠΑ. Επιπρόσθετα, πρέπει να δηλώσει και τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου του ΙΚΑ που έχει.

3) Σε περίπτωση που ο φορέας υποδοχής επιθυμεί τη σύναψη σύμβασης με το ΕΜΠ, συμπληρώνεται και υπογράφεται η σχετική ΣΥΜΒΑΣΗ.

Μετά τη λήξη της ΠΑ

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία της Σχολής αίτηση (σε έντυπο που διατίθεται από τη Γραμματεία), συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης από το φορέα υποδοχής, όπου θα αναφέρεται ότι είναι πρωτότυπη και μοναδική, στην οποία θα αναγράφεται το ακριβές διάστημα ΠΑ και το ύψος της αποζημίωσης που δόθηκε στο φοιτητή ή θα αναφέρεται ότι «ο φοιτητής απασχολήθηκε αμισθί».

2) Έκθεση πεπραγμένων.

3) Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο φοιτητή.

4) Συμπληρωμένη αναφορά επόπτη φορέα υποδοχής (διατίθεται και στην αγγλική).

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΙΒΑΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ - Υπόδειγμα
Έκθεση πεπραγμένων
Ερωτηματολόγιο φοιτητή
Aναφορά επόπτη φορέα υποδοχής (Ελληνικά)
Aναφορά επόπτη φορέα υποδοχής (Αγγλικά)
People wishing to analyze nature without using mathematics just settle for a reduced understanding.

Re: Ανακοινώσεις για την πρακτική άσκηση

18
Από ανακοίνωση στο [url=http://www.chemeng.ntua.gr/main.php?news&news_item=610]site[/url] της σχολής έγραψε:Οι εταιρείες του ομίλου PepsiCO (Tasty Foods και PepsiCo-ΗΒΗ) ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ στις Πωλήσεις και στη Διοίκηση Παραγωγής, στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης. Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν θερινή πρακτική άσκηση στις εταιρείες του ομίλου PepsiCO, καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ioulia.ieromonahou@pepsico.com.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Hatred is Blind, Rage carries you Away...
and He who pures out Vengeance, runs the Risk of tasting a Bitter draught
...
One is All and All is One

Re: Ανακοινώσεις για την πρακτική άσκηση

19
Από ανακοίνωση στο [url=http://www.chemeng.ntua.gr/main.php?news&news_item=611]site[/url] της σχολής έγραψε:Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας επτά (7) εβδομάδων στο τμήμα συσκευασίας της COLGATE - PALMOLIVE (διεξαγωγή μετρήσεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των χαροκιβωτίων: συμπιεστότητα, βάρος, σύσταση χάρτου, και των φιαλών: συμπιεστότητα, βάρος, πάχος - στατιστική ανάλυση των μετρήσεων αυτών με σκοπό τη συμμόρφωση και την επικαιροποίηση των σχετικών προδιαγραφών), καλούνται να αποστείλουν, το αργότερο μέχρι τις 14/9/2012, το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση HR_GR@colpal.com, αναφέροντας απαραίτητα στο θέμα του μηνύματός τους τον κωδικό «PACKAGING (PACK_INT/0912)».

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Hatred is Blind, Rage carries you Away...
and He who pures out Vengeance, runs the Risk of tasting a Bitter draught
...
One is All and All is One

Κατάθεση Δικαιολογητικών Π.Α.

20
Από ανακοίνωση στο [url=http://www.chemeng.ntua.gr/main.php?news&news_item=612]site[/url] της σχολής έγραψε:Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση έως και την 30η/6/2012, καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής έως και την Τετάρτη 12/9/2012. Σε περίπτωση καθυστέρησης, δε θα είναι δυνατή η καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης.

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση μετά την 30η/6/2012, καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε όχι μετά την 5η/10/2012.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Hatred is Blind, Rage carries you Away...
and He who pures out Vengeance, runs the Risk of tasting a Bitter draught
...
One is All and All is One