Κατάθεση δικαιολογητικών Πρακτικής Άσκησης 2013

1
Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2013, καλούνται να καταθέσουν άμεσα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. http://www.chemeng.ntua.gr/the_internsh ... is_askisis) στα γραφεία των κ.κ. Μ. Μπουρουσιάν (Β1.117 – κτ. Β΄ φάσης, επίπεδο κυλικείου) ή/και Δ. Βασιλακόπουλου (Α.218 – έναντι Αίθ. 28), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

14/01/2013: 10:00 – 12:00 (γραφείο κ. Βασιλακόπουλου)

15/01/2013: 09:00 – 11:00 (γραφείο κ. Μπουρουσιάν)

17/01/2013: 10:00 – 12:00 (γραφείο κ. Βασιλακόπουλου)

21/01/2013: 10:00 – 12:00 (γραφείο κ. Βασιλακόπουλου)

22/01/2013: 09:00 – 11:00 (γραφείο κ. Μπουρουσιάν)

24/01/2013: 10:00 – 12:00 (γραφείο κ. Βασιλακόπουλου)

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου εκτελούν ακόμη την πρακτική τους άσκηση, καλούνται να το δηλώσουν άμεσα, έως και την Παρασκευή 24/01/2013, στο dimvass@central.ntua.gr, σημειώνοντας την ημερομηνία έναρξης και την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης. Απαιτείται, δε, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο του κ. Βασιλακόπουλου αμέσως μετά την περάτωση της πρακτικής τους άσκησης.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών, η αναγνώριση της πρακτικής άσκησης και η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης καθίστανται επισφαλείς.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Jealousy is the fear or apprehension of superiority: envy our uneasiness under it.
-William Shenstone