Θέσεις ερευνητικής απασχόλησης

1
Θέσεις εργασίας για χημικούς μηχανικούς σε ερευνητικό πρόγραμμα
Ζητούνται:

1. Διπλωματούχος χημικός μηχανικός, κατά προτίμηση μεταδιδακτορικός, για άμεση απασχόληση σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που εκπονείται στη σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Προηγούμενη εμπειρία σε κατασκευές, συναρμολόγηση διατάξεων, συσκευών σε εργ/κό ή ημι-πιλοτικό επίπεδο θα εκτιμηθεί.

Θα συνεκτιμηθεί, χωρίς να είναι απαραίτητο προσόν, η γνώση CAD/CAM. Απαραίτητη η τεχνική γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό στο ms@fiactu.org.

2. Διπλωματούχος χημικός μηχανικός με τεχνικές γνώσεις ηλεκτρονικών για άμεση απασχόληση σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που εκπονείται στη σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Σχετική επαγγελματική εμπειρία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Απαραίτητη η τεχνική γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Δυνατότητα και για μερική απασχόληση.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό στο ms@fiactu.org.
Jealousy is the fear or apprehension of superiority: envy our uneasiness under it.
-William Shenstone