Ανακοίνωση για πτυχιούχους κ' τελειόφοιτους χημ.μηχ.

1
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ • 157 73 ΖΩΓΡΑΦΟΥ • ΤΗΛ 7723 143• FAX 7723 163ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών (Ε.Τε.Κ.Λ) ενδιαφέρεται για 4 πτυχιούχους χημικούς μηχανικούς ή τελειόφοιτους χωρίς υποχρεώσεις διπλωματικής με λιγότερα από τρία μαθήματα χρωστούμενα, ηλικίας έως 27 ετών, για να αναλάβουν την λειτουργία κινητών εργαστηρίων καυσίμων για 6 μήνες.

Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
Επιλογή συνεργατών μέχρι τέλος Ιουλίου.Βιογραφικά αποστέλλετε στο fuel.lab.chem.eng.ntua@gmail.com
Τηλεφωνική επικοινωνία στο : 210-7723213 (ώρες 10.00-12.00)
Εκ του εργαστηρίου
cron