Πρόγραμμα "Vulcanus in Japan" για Πρακτική Άσκηση

1
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα το διαχειρίζεται το Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΕΜΠ. Oι επιτυχόντες θα μεταβούν στην Ιαπωνία για ένα ακαδημαϊκό έτος (1η Σεπτεμβρίου 2013 - 31 Αυγούστου 2014) και θα χρηματοδοτηθούν με με JPY ¥ 1,900,000(~18.000 Ευρώ), για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαμονής.
Η στέγαση θα καλυφθεί από την Ιαπωνική κυβέρνηση.
Διαβάστε περισσότερα.