Ο Ήλιος ανέτειλε δύο ημέρες νωρίτερα στη Γροιλανδία

1
Για πρώτη φορά φέτος ο ήλιος ανέτειλε 48 ώρες νωρίτερα στη Γροιλανδία, με το φαινόμενο να κρώει τον κώδωνα κινδύνου για την επιστημονική κοινότητα.
Κατά μεγάλη πλειοψηφία, το φαινόμενο αποδίδεται ως αποτέλεσμα του λιωσίματος των πάγων και της κλιματικής αλλαγής.
Άλλη μερίδα επιστημόνων, το προσεγγίζει ως αποτέλεσμα μικρής αλλαγής στην κλίση του άξονα περιστροφής της γης. Οι πρώτοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι τα δεδομένα που αφορούν στον άξονα της γης καθώς και στις ακριβείς συντεταγμένες και θέσεις της παρακολουθούνται και καταγράφονται συνεχώς και συνεπώς θα είχε προβλεφθεί ένα τέτοιο φαινόμενο.

Μία τρίτη μερίδα της επιστημονικής κοινότητας προσεγγίζει το θέμα ως ανάκλαση των ηλιακών δεσμών πάνω στους πάγους και όχι καθ' εαυτό ανατολή του ήλιου...

[hide]ένα είναι σίγουρο.. πλησιάζει η συντέλεια το 2012 (joking of course) :P[/hide]
Hatred is Blind, Rage carries you Away...
and He who pures out Vengeance, runs the Risk of tasting a Bitter draught
...
One is All and All is One