Νέοι XYTA στην Αττική!

1
Αν και είναι πολυσυζητημένο το θέμα, παραθέτω ένα άρθρο που μόλις διάβασα το οποίο αναφέρεται σε διαμόρφωση 4 νέων ΧΥΤΑ (Ανω Λιόσια, Φυλή, Γραμματικό, Κερατέα) καθώς και συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή οδηγία περί βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων.
in.gr έγραψε: Την υποβολή αιτήματος προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το έργο κατασκευής τεσσάρων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Αττική, αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίασή της την Τρίτη η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

Με τη λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων, ο ΕΔΣΝΑ, σε συνεργασία με την κυβέρνηση και τους ΟΤΑ, α' και β' βαθμού, στοχεύει στην εξεύρεση άμεσης λύσης στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, ενόψει του επικείμενου κορεσμού (εντός 2-2,5 ετών) των υπαρχόντων διατιθέμενων χώρων υγειονομικής ταφής.

Επίσης, στοχεύει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποφυγή ταφής των βιοαποδομήσιμων υλικών, σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας 99/31 για το έτος 2013 καθώς και το έτος 2020, στην αξιοποίηση χρήσιμων πρώτων υλών που βρίσκονται στα απορρίμματα με την ανακύκλωση τους, στη μείωση του υπολείμματος προς ταφή κ.λπ.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία τεσσάρων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην Αττική και συγκεκριμένα δύο ΜΕΑ στη Δυτική (Φυλή και Άνω Λιόσια) και δύο ΜΕΑ στην Ανατολική Αττική (Γραμματικό και Κερατέα) που θα επεξεργάζονται 1.350.000 τόνους σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων ανά έτος και για χρονικό διάστημα από 23 έτη έως 27 έτη.

Το κόστος μελέτης και κατασκευής των τεσσάρων ΜΕΑ υπερβαίνει τα 430 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των έργων, εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 1-1,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα και με την προκαταρκτική προκήρυξη του έργου.

Η αναθέτουσα αρχή θα συμμετάσχει στη χρηματοδότηση κατασκευής των τεσσάρων ΜΕΑ με την καταβολή ποσού έως 150 εκατ. ευρώ, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που θα προέρχεται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές όλες οι δόκιμες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία.

Το ακριβές χρονικό διάστημα κάθε σύμβασης σύμπραξης θα καθοριστεί στο πλαίσιο της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα βασίζονται σε αντικειμενικό και διαφανή τρόπο αξιολόγησης, τόσο στη φάση προεπιλογής όσο και στη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίησή του, το έργο προτείνεται να δημοπρατηθεί μέσω τεσσάρων χωριστών διαγωνιστικών διαδικασιών, έναν για κάθε ΜΕΑ και περιοχή.

Επισημαίνεται δε ότι η επιλογή αυτή κρίνεται σκόπιμη και για τη μείωση του ρίσκου εμπλοκής λόγω προσφυγών και ενστάσεων και επειδή στη σημερινή οικονομική συγκυρία ένα ενιαίο έργο θα μείωνε σημαντικά τη δυνατότητα ικανοποιητικού αριθμού συμμετοχής.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε ότι «επιτέλους μετά από πολλά άγονα χρόνια διαβουλεύσεων, συζητήσεων, εκπόνησης μελετών και σχεδιασμών, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, κάναμε το πρώτο βήμα για την επίλυση του καυτού προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων των 5 εκατ. πολιτών της Αττικής».
Hatred is Blind, Rage carries you Away...
and He who pures out Vengeance, runs the Risk of tasting a Bitter draught
...
One is All and All is One