[8ο] Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων (2011-12)

1

Από τη Δευτέρα 26/3/2012, οι ασκήσεις που γίνονται στην 3η ώρα του μαθήματος: 10:45-11:30 θα πραγματοποιούνται στο PC Lab της Σχολής.

Επειδή οι υπολογιστικές αυτές ασκήσεις αποτελούν τη βάση του προαιρετικού θέματος που μπορείτε να εκπονήσετε στο πλαίσιο του μαθήματος (με συντελεστή βαρύτητας 40%), είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση του PC Lab για όσους θελήσουν να αναλάβουν θέμα.

Από την ιστοσελίδα του μαθήματος.

Η ΥΛΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

3
Η ύλη στις εξετάσεις της 13ης Ιουνίου προσδιορίζεται στο Φύλλο Ταυτότητας του μαθήματος που έχει αναρτηθεί στα "Έγγραφα" της ιστοσελίδας.

Υποστηρικτικό υλικό: Οι διαφάνειες του μαθήματος (ιστοσελίδα, φάκελλος 2012). Οι Σημειώσεις του μαθήματος.

Υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός αντιτύπων της νέας έκδοσης των Σημειώσεων που ανταποκρίνεται στη νέα ύλη του μαθήματος, ο οποίος μπορεί να διατεθεί σε σπουδαστές παλαιότερων εξαμήνων.

πηγή: http://mycourses.ntua.gr

Re: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων (2011-12)

8

Καθώς οι εξετάσεις ορίσθηκαν για την Τρίτη 12/6/2012, το μάθημα της Δευτέρας εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατό να διεξαχθεί κανονικά.

Εγώ θα είμαι παρούσα σε όλη τη διάρκεια του τρίωρου μαθήματος, αρχικά στην αίθουσα 26 και στη συνέχεια στο γραφείο μου, για επίλυση τυχόν αποριών είτε πάνω στην ύλη, είτε σε σχέση με τα θέματα.

Απο την ιστοσελίδα του μαθήματος
"I went numb when I learned to see..."

Re: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων (2011-12)

9
Μια ερώτηση για την εργασία, αν τυχόν γνωρίζει κάποιος...

Στο πρώτο ερώτημα, που υπολογίζουμε κόστος, τιμές κτλ κάθε προϊόντος, θα πρέπει πρώτα να έχουμε αφαιρέσει από τις επιβαρύνσεις και από το μη βιομηχανικό κόστος τις αποσβέσεις και τους τόκους αντίστοιχα του 1ου έτους? Δηλαδή οι επιβαρύνσεις κάθε προϊόντος θα υπολογιστούν με βάση το νούμερο που μας δίνεται στην εκφώνηση ως επιβαρύνσεις ή από αυτό το νούμερο μειον τις αποσβέσεις?? (και αντίστοιχα για το μη βιομηχανικό κόστος)