[Ο] Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών I

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερικών Υλικών. Μοριακό Μέγεθος και Δομή Πολυμερών. Μηχανισμοί Αντιδράσεων Πολυμερισμού - Κινητική Πολυμερισμού. Τεχνικές Πολυμερισμού. Θερμικές Μεταπτώσεις Πολυμερών. Μορφολογία και Τάξη σε Στερεά Πολυμερή. Ρεολογία Πολυμερών. Μηχανικές Ιδιότητες Πολυμερών. Τεχνολογίες Ανακύκλωσης Πολυμερών.

Διδάσκοντες
Κ. Παπασπυρίδης - email: kp AT softlab DOT ece DOT ntua DOT gr
Σ. Βουγιούκα - email: mvuyiuka AT central DOT ntua DOT gr

Εργαστήριο
Κ. Παπασπυρίδης - email: kp AT softlab DOT ece DOT ntua DOT gr
Σ. Βουγιούκα - email: mvuyiuka AT central DOT ntua DOT gr
Π. Ταραντίλη - email: taran AT chemeng DOT ntua DOT gr
Α. Ανδρεόπουλος - email: andreo AT chemeng DOT ntua DOT gr, andrea AT central DOT ntua DOT gr

Οργάνωση Διδασκαλίας
Θεωρία: 3 ώρες εβδομαδιαίως (ένα τρίωρο)
Εργαστήριο: max 3 ώρες/εβδομάδα (9 εργαστηριακές ασκήσεις)

Πολλές πληροφορίες σχετικά με το μάθημα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στον φάκελο του μαθήματος.

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Η εξέταση του μαθήματος πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές προαγωγικές εξετάσεις (στα πλαίσια της εξεταστικής περιόδου) και με ελεύθερη χρήση οποιουδήποτε συγγράμματος ή σημειώσεων. Η επιτυχία στις τελικές γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνει την επιτυχή ανάπτυξη των θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων που εντάσσονται αποκλειστικά στη ύλη του μαθήματος. Για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις θεωρείται απαραίτητη η παρακολούθηση των Εργαστηριακών Ασκήσεων του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από την βαθμολογία που συγκέντρωσε ο κάθε σπουδαστής τόσο από την τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος όσο και από τον βαθμό του στις εργαστηριακές ασκήσεις και στην προαιρετική ομαδική εργασία.

Οι αλγόριθμοι βαθμολόγησης με και χωρίς την ομαδική εργασία:
Α.Σε περίπτωση παράδοσης ομαδικής εργασίας:
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ = (Βαθμός Τελικού Γραπτού)Χ0,5 + (Βαθμός Εργαστηριακών Ασκήσεων)Χ0,3 + (Βαθμός Ομαδικής Εργασίας)Χ0,2
Β.Σε αντίθετη περίπτωση:
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ = (Βαθμός Τελικού Γραπτού)Χ0,7 + (Βαθμός Εργαστηριακών Ασκήσεων)Χ0,3

Βιβλιογραφία
Η διαθέσιμη και η συνιστώμενη βιβλιογραφία υπάρχει στον φάκελο του μαθήματος.

Εξεταστέα ύλη
Ακαδ. έτος 2013-14
Όλες οι ενότητες που περιγράφονται στην περιγραφή του μαθήματος, παραπάνω.

Τελευταία ενημέρωση: 4/07/2014

Υλικό

2
Φύλλο Μαθήματος Θεωρία Εργαστήριο Εργασίες Software Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Τι γίνεται σε άλλες σχολές Στο forum...