[ε] Τεχνική Καύσης και Αεριοποίησης

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Εισαγωγή, γενικά για καύση, λεπτομερής στοιχειομετρία, προαναμιγμένες φλόγες, υπολογισμοί θερμοκρασίας αδιαβατικής φλόγας, δομή στρωτής φλόγας, διατήρηση φλόγας, όρια ευφλεκτότητας, όρια σταθερότητας και σχεδιασμός, ταχύτητα τυρβώδους φλόγας. Θεωρία αναδευόμενου αντιδραστήρα, σταθεροποίηση φλόγας σε ρεύμα υψηλής ταχύτητας. Φλόγες διάχυσης, καύση μονού σταγονιδίου. Εκπομπή ρυπαντών από καύση, εισαγωγή στους καυστήρες.

Διδάσκοντες
Γ. Ανδρουτσόπουλος - email: androuts AT chemeng DOT ntua DOT gr
Φ. Ζαννίκος - email: fzanntua AT central DOT ntua DOT gr

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 3 ώρες εβδομαδιαίως

Στα πλαίσια του μαθήματος εκπονείται ατομική εργασία.

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Η ατομική εργασία συνεισφέρει κατά 25% στον τελικό βαθμό.
(Εξετάσεις?)

Βιβλιογραφία
Δίνονται τα βιβλία "εσωτερικών" εκδόσεων: "Θεωρία και Τεχνική της καύσης" και "Αεριοποίηση (Χημική Μετατροπή Στερεών Καυσίμων)". Δίνεται επίσης σύγγραμμα εμπορίου (βλ. "Εύδοξος")

Εξεταστέα ύλη
(δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα πληροφορίες)

Τελευταία ενημέρωση: 12/5/2013

Υλικό

2

Αρχεία για τα οποία δεν δίνεται link υπάρχουν στο επόμενο post (scroll down a bit...).

Φύλλο ταυτότητας μαθήματος
  • Φύλλο ταυτότητας μαθήματος
Θεωρία Σχετικά μαθήματα Τι γίνεται σε άλλες σχολές Στο forum...

Αρχεία

3
Τα παρακάτω αρχεία είχαν ανέβει στο παλιό σύστημα της "Βιβλιοθήκης" και έχουν ήδη αναφερθεί στο "Υλικό".
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.