[ε] Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (καταργήθηκε)

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Εισαγωγή: Προέλευση, Μηχανισμοί Συσσώρευσης, Έρευνα και Παραγωγή Αργού Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.

Φυσικό Αέριο: Βασικά Χαρακτηριστικά – Ιδιότητες. Επεξεργασία, Απομάκρυνση Όξινων Συστατικών, Απομάκρυνση Βαρύτερων Υδρογονανθράκων. Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG). Μεταφορά, Αποθήκευση, Διανομή.

Πετρέλαιο: Βασικά Χαρακτηριστικά – Ιδιότητες. Απόσταξη, Ατμοσφαιρική, υπό Κενό, Διαχωρισμός Ελαφρών Κλασμάτων. Θερμική Πυρόλυση, Ιξωδόλυση, Εξανθράκωση. Καταλυτική Πυρόλυση. Υδρογονοκατεργασία. Υδρογονοπυρόλυση. Αναμόρφωση – Ισομερισμός. Αλκυλίωση – Πολυμερισμός. Βοηθητικές Διεργασίες, Υδρογόνο, Οξυγονούχα Συστατικά. Ανάμιξη Προϊόντων. Διεργασίες Παραγωγής Λιπαντικών.

Διδάσκοντες
Ε. Λόης - email: elois AT chemeng DOT ntua DOT gr
Δ. Καρώνης - email: dkaronis AT central DOT ntua DOT gr

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 3 ώρες εβδομαδιαίως

Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται συνήθως μια εκπαιδευτική επίσκεψη σε Διϋλιστήριο. Περισσότερα...

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Από την ιστοσελίδα του μαθήματος:
Υπολογιστικά θέματα έγραψε:Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα δοθούν υπολογιστικά θέματα σχετικά με την παραγωγή εμπορεύσιμου φυσικού αερίου, και την παραγωγική διαδικασία ενός διυλιστηρίου με συγκεκριμένες διεργασίες επεξεργασίας και τροφοδοσία. Η εκπόνηση των θεμάτων θα γίνει από ομάδες μέχρι 5 ατόμων, οι οποίες θα πρέπει να δηλωθούν στους διδάσκοντες. Ο βαθμός των υπολογιστικών θεμάτων θα είναι το 50% του τελικού βαθμού. Η παράδοση των θεμάτων θα πρέπει να γίνει πριν την τελική εξέταση του μαθήματος.
Βιβλιογραφία
Δίνεται βιβλίο "εσωτερικών" εκδόσεων.

Εξεταστέα ύλη
Βλ. το topic του μαθήματος.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος i griega την Πέμ 19 Μαρ 2020, 6:42 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.

Υλικό

2
Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Τι γίνεται σε άλλες σχολές Στο forum...