[ε] Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού

1
Σημείωση: Το μάθημα άλλαξε διδάσκοντα και ύλη τελευταία φορά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.

Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Το μάθημα καλύπτει προχωρημένες υπολογιστικές μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στη Βιομηχανική Προσομοίωση (Process Flowsheeting), στη Σύνθεση (Process Synthesis) και στη Βελτιστοποίηση Χημικών Διεργασιών.

Οι διαλέξεις καλύπτουν δύο Ενότητες. Η πρώτη εξηγεί τη διαφοροποίηση της Βιομηχανικής Προσομοίωσης από άλλα είδη προσομοίωσης, βασικές υπολογιστικές έννοιες (tearing, επαναληπτική επίλυση γραμμικών και μη γραμμικών εξισώσεων), κατηγοριοποιήσεις τεχνικών (sequential modular, simultaneous modular, equation-based) και τεχνικές διαχείρισης και αποικοδόμησης μεγάλων συστημάτων στα απλούστερα που απαιτούνται να επιλυθούν επαναληπτικά.

Υπολογιστικά εργαστήρια εξηγούν τεχνικές σε εμπορικό λογισμικό. Στη δεύτερη Ενότητα εισάγονται τεχνικές για την επιλογή, σύνθεση και την ολοκλήρωση Χημικών Διεργασιών. Η Ενότητα εισάγει την έννοια της υπερδομής, έννοιες και κριτήρια βελτιστοποίησης, και διάφορες τεχνικές βελτιστοποίησης (γραμμικών, μη-γραμμικών και μικτών-ακέραιων συστημάτων). Παράλληλα παρουσιάζονται εφαρμογές σε προβλήματα σύνθεσης ροο-διαγραμμάτων, ενεργειακών συστημάτων, ολοκληρωμένων διαχωρισμών, και σύνθεσης δικτύων εναλλαγής θερμότητας. Υπολογιστικά εργαστήρια εξηγούν τη χρήση λογισμικού και την πρόσβαση σε εμπορικούς επιλυτές.

Διδάσκοντες
Α. Κοκόσης - email: akokossis AT chemeng DOT ntua DOT gr - προσωπική ιστοσελίδα

Οργάνωση διδασκαλίας
(δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα πληροφορίες)

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει αποκλειστικά από απαλλακτικές εργασίες. Σε περίπτωση που υπήρχε γραπτή εξέταση, η ύλη θα καλύπτονταν από τις διαφάνειες του μαθήματος.

Τελευταία Ενημέρωση 23/8/2014

Τελευταία ενημέρωση: 12/5/2013

Υλικό

2
Software Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Στο forum...