[Α] Προχωρημένη Ανόργανη Χημεία

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Εμβάθυνση σε θέματα Ανόργανης Χημείας, κυρίως τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Χημεία, Δομή, Ιδιότητες και Τεχνολογικές Εφαρμογές των Υδριδίων, των Στοιχείων της ΙΙΙ Ομάδας (σύγκριση βορίου-αλουμινίου) της IV Ομάδας (σύγκριση άνθρακα- πυριτίου-γερμανίου) της VI Ομάδας (οξείδια, θερμοδυναμική τους και διαγράμματα Ellingham). Εισαγωγή στη Χημεία Στερεάς Κατάστασης (κρυσταλλικές δομές, χημικοί δεσμοί σε στερεά, αταξίες δομής, μη στοιχειομετρικές ενώσεις). Ηλεκτρονικές και μαγνητικές ιδιότητες μη στοιχειομετρικών ενώσεων. Ημιαγωγοί, Υπεραγωγοί Υψηλών Θερμοκρασιών. Ζεόλιθοι. Οργανομεταλλική Χημεία, δεσμοί μετάλλου-μετάλλου και μεταλλικές πλειάδες. Στοιχεία μεταπτώσεως και Λανθανίδες. Σύγχρονες θεωρίες και εφαρμογές για τους δεσμούς στα σύμπλοκα.

Διδάσκοντες
Μ. Μπεάζη - Κατσιώτη - email: katsioti AT central DOT ntua DOT gr

Εργαστήριο
Γλυκερία Κακάλη - email: kakali@central.ntua.gr
Μ. Μπεάζη - Κατσιώτη - email: katsioti AT central DOT ntua DOT gr
Αναστασία Μουτσάτσου - email: angst@central.ntua.gr
Χρ. Αργυρούσης - email: amca AT chemeng.ntua.gr
Κ. Κορδάτος - email: kordatos AT central DOT ntua DOT gr

Εργαστήριο
 • Μία εργαστηριακή άσκηση την εβδομάδα, 3 ωρών.
 • Σύνολο 6-8 ασκήσεις.
 • Στις ασκήσεις σπάνια υπάρχει γραπτή εξέταση μετά το πέρας του εργαστηρίου.
Οργάνωση Διδασκαλίας
Οι μισές παραδόσεις γίνονται από την κα Κακάλη πάνω στη χημεία στερεάς κατάστασης, και οι άλλες μισές γίνονται από την κα Μουτσάτσου και αφορούν προχωρημένα θέματα ανόργανης χημείας όπως στοιχεία μετάπτωσης, ιδιότητες και ονοματολογία σύμπλοκων ενώσεων.

Εξετάσεις-Βαθμολογία
 • Οι εξετάσεις γίνονται ολικά με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις.
 • Διαρκούν 2 ώρες συνήθως.
 • Η βαθμολογία προκύπτει κατά 50% από το βαθμού του εργαστηρίου και κατά 50% από το βαθμό του γραπτού.
Βιβλιογραφία
 • Σημειώσεις του μαθήματος "Προχωρημένη Ανόργανη Χημεία", Γ. Κακάλη, Αθήνα 2006
 • Σημειώσεις από την παράδοση του μαθήματος "Προχωρημένη Ανόργανη Χημεία", Α. Μουτσάτσου
 • "Προχωρημένη Ανόργανη Χημεία", Δρ. Μαρία Οξενκιούν-Πετροπούλου, Αθήνα 1998
Εξεταστέα ύλη
Η εξεταστέα ύλη είναι οι σημειώσεις της:
 • κας Μουτσάτσου,
 • κας Κακάλη,
 • και το βιλίου της κας Οξενκιούν Πετροπούλου.

Τελευταία ενημέρωση: 18/10/2013

Υλικό

2
Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Τι γίνεται σε άλλες σχολές Στο forum...
cron