[Ο] Πετροχημική Βιομηχανία

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Η Πετροχημική Βιομηχανία αποτελεί την “καρδιά” της σύγχρονης Οργανικής Βιομηχανίας, καθώς εκεί παράγονται οι βασικές πρώτες ύλες αλλά και τα απαιτούμενα χημικά μέσα για την παραγωγή των Οργανικών Βιομηχανικών Προϊόντων. Ταυτόχρονα, πρόκειται για κλάδο που δέχεται σήμερα αυξανόμενη κριτική για περιβαλλοντικούς κυρίως λόγους, η οποία και δεν θα έπρεπε να αγνοηθεί στην εκπαιδευτική προετοιμασία των νέων Χημικών Μηχανικών. Αντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι η σε βάθος διδασκαλία των επιστημονικών και τεχνολογικών αρχών που διέπουν την Πετροχημική Βιομηχανία, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των εναλλακτικών τεχνολογικών λύσεων, όπου υφίστανται τέτοιες.

Διδάσκοντες
Δ. Χατζηαβραμίδης - email: dhatz AT chemeng DOT ntua DOT gr
Δ. Καρώνης - email: dkaronis AT central DOT ntua DOT gr

Παλαιότεροι διδάσκοντες
Ε. Κούκιος (έως 2015-16)

Εργαστήριο
Α. Βλυσίδης - email: avlys AT tee DOT gr
Δ. Χατζηαβραμίδης - email: dhatz AT chemeng DOT ntua DOT gr
Δ. Καρώνης - email: dkaronis AT central DOT ntua DOT gr
Α. Δέτση - email: adetsi AT chemeng DOT ntua DOT gr

Οργάνωση Διδασκαλίας
Θεωρία: 3 ώρες εβδομαδιαίως (ένα τρίωρο)
Εργαστήριο: 2 ώρες εβδομαδιαίως (?)

Το μάθημα μπορεί να χωριστεί σε 3 επιμέρους κατηγορίες:
 • α) Θεωρία: πραγματοποίηση διαλέξεων από διαφορετικούς καθηγητές σχετικούς με την διδασκόμενη θεωρία σε κάθε διάλεξη. Τα περιοχόμενα της θεωρίας για το ΑκαδημαΪκό έτος 2012-13 συνοψίζεται στην λίστα εντός του spoiler.
  Spoiler: show
  • Εισαγωγή στην Πετροχημική Βιομηχανία (ΠΒ) - Διεθνείς και Ελληνικές συνθήκες
  • Βασικές πετροχημικές δράσεις: χημικές, χημικομηχανικές και οικονομικές παράμετροι
  • Η έννοια της Βασικής Παραγωγικής Μονάδας (ΒΠΜ, Unit Process)
  • Καταλυτικό cracking - παραγωγή βασικών οργανικών προϊόντων (αιθυλενίου, προπυλενίου, βουταδιενίου, βενζενίου, τολουενίου κ.α.)
  • Άλλες ΒΠΜ: οξείδωση, νίτρωση, σουλφόνωση, υδρογόνωση, εστεροποίηση, αλογόνωση κ.α. - Ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων με χημικομηχανική μεθοδολογία
  • Οι πρώτες ύλες της ΠΒ: πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο, εναλλακτικές πρώτες ύλες
  • Η διεπιφάνεια Διυλιστηρίου Πετρελαίου/Πετροχημικού Συγκροτήματος
  • Η έννοια της Ολοκλήρωμένης Παραγωγικής Διαδικασίας - Οργανικές Βιομηχανίες (ΟΒ)
  • Ανάλυση χαρακτηριστικών περιπτώσεων ΟΒ με Ελληνικό ενδιαφέρον (π.χ., βιομηχανία απορρυπαντικών, φυτοφαρμάκων, διαλυτικών κ.α.
  • Εναλλακτικές λύσεις για την εξέλιξη της ΠΒ: νέες πηγές πρώτων υλών, νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα
  • Ανάλυση χαρακτηριστικών περιπτώσεων εναλλακτικών ΠΒ με Ελληνικό ενδιαφέρον (π.χ., ολεοχημικά, σακχαροεστέρες κ.α.)
  • Αναλυτικά παραδείγματα - Case Studies ΒΠΜ και ΟΒ
  β) Εργαστήριο: Επίδειξη Εργαστηριακών Ασκήσεων στο Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας και Καυσίμων & Λιπαντικών.

  γ) Θέματα προς Εκπόνηση: Συζήτηση των θεμάτων-εργασιών που ανέλαβαν οι φοιτητές, βιβλιογραφία, υποστήριξη.
Εξετάσεις-Βαθμολογία
Ο Τελικός βαθμός προκύπτει από τις επόμενες παραμέτρους:
 • (Α) Γραπτή Ομαδική Εργασία και

  (Β) Προφορική παρουσίαση Εργασίας

  (Γ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Υποχρεωτική παρουσία
ΒΑΘΜΟΣ: Συνδυασμός (Α) και (Β)

Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη βιβλιογραφία δίνεται στην αντίστοιχη κατηγορία στο 'Υλικό'

Εξεταστέα ύλη
Δεν υπάρχει, από την στιγμή που απαιτείται η εκπόνηση υποχρεωτικής-απαλλακτικής εξαμηνιαίας εργασίας.

Τελευταία ενημέρωση: 30/09/2016

Τελευταία επεξεργασία από το μέλος i griega την Παρ 30 Σεπ 2016, 4:42 pm, έχει επεξεργασθεί 2 φορές συνολικά.

Υλικό

2
Θεωρία Εργασίες Software Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Στο forum...