[ε] Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Καθαρών Βιομηχανιών

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Εισαγωγή στο σχεδιασμό «καθαρών» τεχνολογιών: Πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης

Νομοθεσία, κίνητρα. Ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων: δυνατότητες και περιορισμοί. Πρόληψη ρύπανσης και ολοκληρωμένα παραγωγικά συστήματα. Καθαρές Τεχνολογίες και ανάπτυξη.

Ανάλυση οριακού σημείου: Ανάπτυξη της μεθοδολογίας του οριακού σημείου για την πρόληψη της ρύπανσης, την ελάττωση εκπομπών ρύπων, την ελαχιστοποίηση χρήσης του νερού καθώς και την μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας.

Εφαρμογές: Ανακύκλωση παλαιόχαρτου (εισαγωγή, μέθοδοι απελευθέρωση ινών, απομάκρυνσης ρύπων και μελανιών, μέθοδοι οπτικής αναβάθμισης)

Το μάθημα μεταφέρθηκε στο 7ο από το 8ο εξάμηνο το ακαδημαϊκό έτος 2014-15

Διδάσκοντες
Α. Βλυσίδης - email: avlys AT tee DOT gr
Α. Κοκόσης - email: akokossis AT chemeng DOT ntua DOT gr

Το μάθημα αναλαμβάνει κάθε ακαδημαϊκό έτος ένας από τους δυο διδάσκοντες.

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 3 ώρες εβδομαδιαίως
Η θεωρία συμπληρώνεται με υπολογιστικό εργαστήριο τις χρονιές που διδάσκει ο κύριος Κοκόσης.

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Η τελική βαθμολογία εξάγεται 60% από μία υπολογιστική εργασία και 40% από τις τελικές εξετάσεις, τις χρονιές που διδάσκει ο κύριος Βλυσίδης

Στα πλαίσια του μαθήματος και του εργαστηρίου εκπονούνται 3 ασκήσεις οι οποίες απαλάσσουν από την τελική εξέταση του μαθήματος για τις χρονιές που διδάσκει ο κύριος Κοκόσης.

Βιβλιογραφία
Δίνονται σημειώσεις "εσωτερικών" εκδόσεων.

Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2016