Σελίδα 1 από 1

[ε] Ιστορία και Φιλοσοφία της Τεχνολογίας

Δημοσιεύτηκε: Παρ 11 Οκτ 2013, 12:11 pm
από Μαριονέτα
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Ι. Ιστορία της Τεχνολογίας: Οι ιστορικές ρίζες της σύγχρονης Τεχνολογίας. Σχέσεις Τεχνολογίας, επιστήμης, κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών και αξιών στις διάφορες φάσεις του Δυτικού Πολιτισμού. Εμφαση δίδεται στην Ελληνορωμαϊκή περίοδο, την Αναγέννηση, τη Βιομηχανική Επανάσταση και την πληροφορική τεχνολογία του 20ου αιώνα.

ΙΙ. Φιλοσοφία της Τεχνολογίας: Α. Τι είναι φιλοσοφία της Τεχνολογίας. Προβλήματα ορισμού. Διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Β. Μεταφυσικά και επιστημολογικά θέματα. Τεχνολογία ως αντικείμενο, τεχνολογία ως διαδικασία, Τεχνολογία ως γνώση, Τεχνολογία ως βούληση. Σχέσεις Τεχνολογίας και επιστήμης. Εφεύρεση και ανακάλυψη.Γ. Ηθικά και κοινωνικοπολιτικά θέματα. Τεχνολογία και εργασία, τεχνολογική πρόοδος και οικονομική ανάπτυξη, τεχνολογία και πόλεμος, τεχνολογία και αλλοτρίωση, τεχνολογία και αξίες, τεχνολογία και περιβάλλον, τεχνολογία και πολιτισμός. Ο μύθος της ουδετερότητας της Τεχνολογίας και του Τεχνολογικού ντετερμινισμού. Τεχνοκρατία. Αποτίμηση της Τεχνολογίας. Δ. Πνεύμα και ύλη. Τεχνητή νοημοσύνη. Η φύση της σύγχρονης πληροφορικής Τεχνολογίας και οι επιπτώσεις της.

Διδάσκοντες
Κ. Θεολόγου - email: ktheolog AT central DOT ntua DOT gr

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 2 ώρες εβδομαδιαίως

Εξετάσεις - Βαθμολογία
Ο Τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τους 4 επόμενους παράγοντες (πηγή):
  • παρουσία
  • συμμετοχή
  • εργασία
  • γραπτή εξέταση στο τέλος
ή 100% από την τελική εξέταση

Συγγράμματα από το σύστημα του Ευδόξου
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, Carl Mitcham

Τελευταία ενημέρωση: 30/09/2016


Υλικό

Δημοσιεύτηκε: Παρ 11 Οκτ 2013, 3:24 pm
από Μαριονέτα