[8ο] Σχεδιασμός Οργανικών Βιομηχανιών (2013-14)

1
Εδώ μαζεύουμε όλες τις πληροφορίες και τις ερωτήσεις μας για το μάθημα του 8ου εξαμήνου 'Σχεδιασμός Οργανικών Βιομηχανιών' της κατεύθυνσης των 'Οργανικών Βιομηχανιών'.

Επισσυνάπτω τις περσινές διαφάνειες όπως αυτές αναρτήθηκαν στο site του μαθήματος:
Επίσημες Διαφάνειες Διαλέξεων Σχεδιασμού Οργανικών Χημικών Βιομηχανιών (ακ. έτος 2012-13).pdf
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
ΚΩ.ΜΗΤ.Η.Σ και στους Χημικους Μηχανικους!

Δύο Φράσεις Προκαλούν Αληθινό Τρόμο: ''Κάναμε ό,τι μπορούσαμε..'' και ''ο Βύντρα Σεντράρει! :o ''

Re: [8ο] Σχεδιασμός Οργανικών Βιομηχανιών (2013-14)

2
Την Πέμπτη 5.6 δεν θα πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο εργαστήριο, καθώς μεγάλο μέρος της τάξης θα συμμετέχει στην εκπαιδευτική εκδρομή που διοργανώνεται στο πλαίσιο του μαθήματος της Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα λάβει χώρα, εφόσον παρουσιαστεί σχετική ανάγκη, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
:T:
ΚΩ.ΜΗΤ.Η.Σ και στους Χημικους Μηχανικους!

Δύο Φράσεις Προκαλούν Αληθινό Τρόμο: ''Κάναμε ό,τι μπορούσαμε..'' και ''ο Βύντρα Σεντράρει! :o ''