Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [2012-13]

1
Από ανακοίνωση στο [url=http://www.chemeng.ntua.gr/main.php?news&news_item=570]site[/url] της σχολής έγραψε:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 με κατεύθυνση

ι) Logistics (Συστήματα Εφοδιασμού & Διακίνησης Προϊόντων) και

ιι) Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος,

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 25/04/2012 έως 8/06/2012 στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

http://www.tex.unipi.gr και http://environ.chemeng.ntua.gr/mscsuppo ... aspx?t=160
Hatred is Blind, Rage carries you Away...
and He who pures out Vengeance, runs the Risk of tasting a Bitter draught
...
One is All and All is One