Συμπλήρωση ερωτηματολογίων διπλωματικής

1
Καλησπέρα σε όλους!
Στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας που αφορά τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στην περιοχή του Δήμου Ζωγράφου, σχεδιάστηκε το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Η συμπλήρωσή του διαρκεί 1-2 λεπτά και θα συνέβαλε ιδιαίτερα στην εξέλιξη της διπλωματικής μου εργασίας. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
https://docs.google.com/forms/d/1rkEFhG ... Y/viewform