[7ο] Εργαστήριο Καυσίμων & Λιπαντικών (2013-14)

1
:!: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :!:
Το μάθημα περιλαμβάνει την εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων, οι οποίες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξάγονται κάθε Δευτέρα στο διάστημα 12:30 - 14:30. Κάθε Δευτέρα το Εργαστήριο θα δέχεται 2 ομάδες των 25 ατόμων η καθεμία, εκ των οποίων οι πρώτοι 25 θα εκτελέσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις στο διάστημα 12:30 - 13:30 και οι υπόλοιποι 25 στο διάστημα 13:30 - 14:30. Κάθε εβδομάδα θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου κατάσταση με τα ονόματα των φοιτητών και των ασκήσεων που θα εκτελέσουν.

Η διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 9/12/2013.

Για τη σωστή οργάνωση παρακαλούμε να δηλώσετε ομάδες των πέντε (5) ατόμων ώστε να συνταχθεί το συντομότερο δυνατόν η κατάσταση με τα ονόματα για τις εργαστηριακές ασκήσεις της Δευτέρας 9/12/2013. Οι πενταμελείς ομάδες να αποσταλούν στο mail: dkaronis@central.ntua.gr. Για να μην υπάρξει καθυστέρηση στην έναρξη των εργαστηριακών ασκήσεων, θα δοθεί προτεραιότητα στις ομάδες που θα είναι εξ αρχής πενταμελείς και δε θα χρειαστούν αλλαγές.
ΚΩ.ΜΗΤ.Η.Σ και στους Χημικους Μηχανικους!

Δύο Φράσεις Προκαλούν Αληθινό Τρόμο: ''Κάναμε ό,τι μπορούσαμε..'' και ''ο Βύντρα Σεντράρει! :o ''